O KONFERENCJI

 
Tradycja konferencji sięga 1999 r. Wówczas, z inicjatywy filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyła się po raz pierwszy sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie aby:
  • poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej,
  • wymienić się doświadczeniami,
  • poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich.
Ostatnia edycja konferencji umożliwiła uczestnikom szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt. Udział w konferencji zaowocował również omówieniem kierunków dalszego rozwoju w tym obszarze.
 
Wielu uczestników poprzedniej edycji konferencji podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom grudniowa konferencja będzie kontynuacją tematyki z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji.

Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Konferencja będzie również okazją do omówienia propozycji stworzenia nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Istotną zmianą jest tegoroczna lokalizacja miejsca konferencji na zdecydowanie bardziej dogodną logistycznie dla uczestników. Konferencja będzie się odbywać w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1
dzień warsztatów
2
dni konferencji
4
sesje tematyczne
100
% merytoryki

TEMATYKA

Podczas konferencji zdobędziesz i poszerzysz swoją wiedzę w zakresie:
zagadnień teoretycznych, metod obliczeń, badań konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;
optymalizacji projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;
zagadnień hydrologicznych tych obiektów;
nowoczesnych materiałów do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;
wykonawstwa, w tym stosowania technologii bezwykopowych;
innowacyjnych technologii remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;
konstrukcyjnego ujęcia przepustów i przejść dla zwierząt:

• projektowania,
• budowy,
• wytycznych i aspektów prawnych;

ekologicznych aspektów przepustów i przejść dla zwierząt:

• uwarunkowań lokalizacyjnych,
• wyposażenia wspomagającego migrację zwierząt,
• monitoringu, zasad obserwacji migracji;

utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt. 
NOWE MIEJSCE I FORMUŁA

prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dotychczasowe edycje Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej Przepusty i przejścia dla zwierząt odbywały się w Żmigrodzie. W tym roku po raz pierwszy spotkamy się w Krakowie. Konferencja, tradycyjnie na najwyższym poziomie merytorycznym, zyska nową jakość. Nowością tej edycji będą także zaplanowane na dzień przed konferencją warsztaty typu workshop. Zapraszam Państwa do udziału i do zobaczenia w Krakowie!


 
 
UCZESTNICTWO


KONFERENCJA
1290 PLN
Cena obejmuje:

 

2 dni konferencji,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (11.12 i 12.12),
lunch (11.12 i 12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY i KONFERENCJA
1690 PLN
Cena obejmuje:

 5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
2 dni konferencji,
komplet materiałów szkoleniowych,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (10-12.12),
lunch (10-12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY
590 PLN
Cena obejmuje:

5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
komplet materiałów szkoleniowych,
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
przerwy kawowe (10.12),
lunch (10.12).


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej.

 

 SPONSORZY I PARTNERZY