WARSZTATY

CEL WARSZTATÓW
Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania w praktyce inżynieryjnej określonej wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania oraz odpowiedniego wyposażenia przepustów i przejść dla zwierząt.

DLA KOGO
Warsztaty skierowane są do projektantów branży drogowej i kolejowej, pracowników administracji zarządzającej infrastrukturą, jednostek samorządowych oraz szeroko rozumianych wykonawców budowlanych i przedstawicieli firm pragnących posiąść wiedzę na temat optymalnej realizacji omawianych obiektów.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się m.in.:
jaką rolę odgrywają przejścia dla zwierząt w zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych,
czy lokalizacja przejść dla zwierząt ma znaczenie dla osiągnięcia celów,
jakie czynniki wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przejść dla zwierząt,
dlaczego nie istnieje jeden gotowy przepis na przejście dla zwierząt, skuteczny w każdych okolicznościach,
jakie są metody oceny efektywności przejść dla zwierząt,
dlaczego najbardziej skuteczne środki łagodzące nie muszą być ani drogie, ani trudne do wdrożenia,
jak powinien wyglądać schemat prawidłowego zagospodarowania terenów wokół przejść dla zwierząt,
dlaczego dostosowywanie konstrukcji i wyposażenia przejść i przepustów do zmian zachodzących w warunkach siedliskowych zwierząt oraz do wzrostu stopnia urbanizacji terenów jest istotne dla utrzymania skuteczności tych konstrukcji,
jakie materiały wykorzystuje się do budowy przejść i przepustów dla zwierząt.

FORMUŁA WARSZTATÓW

PANEL 1. Część teoretyczna
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z obecnie stosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi projektowania przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wykładowcy przedstawią analizę porównawczą tych rozwiązań i możliwość ich transponowania do praktyki inżynieryjnej w naszym kraju. Przedstawione zostaną przykłady metod usytuowania oraz zagospodarowania przejść dla zwierząt w ciągu dróg ekspresowych i autostrad.

PANEL 2. Część praktyczna
Uczestnicy warsztatów w sposób graficzny zaprojektują niezbędną architekturę trzech typów przejść dla zwierząt z wykorzystaniem metod manualnych lub komputerowych, opierając się na obowiązujących przepisach w tym zakresie oraz stosując indywidualne rozwiązania projektowe:
• górnego przejścia dla dużych zwierząt,
• dolnego przejścia dla dużych i średnich zwierząt,
• przepustu o funkcji zespolonej.
Następnie uzasadnią dobór poszczególnych elementów wyposażenia i roślinności. Na tej podstawie wykładowcy podejmą próbę weryfikacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.


PROWADZĄCY WARSZTATYmgr inż. Jerzy Howis
Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

dr inż. Ewa Patalas
Autostrada Wielkopolska II SA

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska


mgr inż. Weronika Turek
Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ
Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski


PROGRAM WARSZTATÓW

WTOREK 10.12.2019 (WORKSHOP – WARSZTATY)
11:15-12:00
Rejestracja uczestników warsztatów
12:00-13.00
Lunch
13:00-15:15
PANEL 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
13:00-13:45
Wykład wprowadzający: Przejścia dla zwierząt na tle ogólnych tendencji rozwojowych mostownictwa
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
13:45-14:30
Sposoby wyposażenia, utrzymania i monitoringu przejść dla zwierząt na przykładzie doświadczeń z autostrady A2 (odcinek Nowy Tomyśl – Świecko)
dr Ewa Patalas
14:30-15:15
Metody i sposoby optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt w oparciu o przepisy polskie i zagraniczne
mgr inż. Jerzy Howis, mgr inż. Weronika Turek, dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ.
15:15-15:45
Przerwa kawowa
15:45-18:00
PANEL 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
15:45-16:45
Zajęcia praktyczne z projektowania optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt
16:45-17:45
Panel dyskusyjny omawiający zaprojektowane rozwiązania uczestników warsztatów
17:45-18:00
Podsumowanie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa

 
UCZESTNICTWO


KONFERENCJA
1290 PLN
Cena obejmuje:

 

2 dni konferencji,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (11.12 i 12.12),
lunch (11.12 i 12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY i KONFERENCJA
1690 PLN
Cena obejmuje:

 5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
2 dni konferencji,
komplet materiałów szkoleniowych,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (10-12.12),
lunch (10-12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY
590 PLN
Cena obejmuje:

5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
komplet materiałów szkoleniowych,
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
przerwy kawowe (10.12),
lunch (10.12).


Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej.