PROGRAM

WTOREK 10.12.2019 (WORKSHOP – WARSZTATY)
11:15-12:00
Rejestracja uczestników warsztatów
12:00-13.00
Lunch
13:00-15:15
PANEL 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
13:00-13:45
Wykład wprowadzający: Przejścia dla zwierząt na tle ogólnych tendencji rozwojowych mostownictwa
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
13:45-14:30
Sposoby wyposażenia, utrzymania i monitoringu przejść dla zwierząt na przykładzie doświadczeń z autostrady A2 (odcinek Nowy Tomyśl – Świecko)
dr Ewa Patalas
14:30-15:15
Metody i sposoby optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt w oparciu o przepisy polskie i zagraniczne
mgr inż. Jerzy Howis, mgr inż. Weronika Turek, prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski
15:15-15:45
Przerwa kawowa
15:45-18:00
PANEL 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
15:45-16:45
Zajęcia praktyczne z projektowania optymalnego zagospodarowania przejść dla zwierząt
16:45-17:45
Panel dyskusyjny omawiający zaprojektowane rozwiązania uczestników warsztatów
17:45-18:00
Podsumowanie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa
ŚRODA 11.12.2019 (I DZIEŃ KONFERENCJI)
10:00-11:00
Rejestracja uczestników konferencji
11:00-11:45
Otwarcie konferencji. Przywitanie gości, wystąpienia gości honorowych
Prezydium:
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Józefa Majerczak, SITK Oddział Małopolski
mgr Mariusz Karpiński-Rzepa, nbi med!a, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski, przewodniczący Komitetu Naukowego
11:45-12:30
REFERAT WPROWADZAJĄCY
Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej
prof. nzw. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski, przewodniczący Komitetu Naukowego
12:30-13:00
Przerwa kawowa
13:00-14:30
SESJA I. POMARAŃCZOWA
Przepusty i przejścia dla zwierząt – teoria i praktyka
Przewodniczący: Jan Bień, Alicja Sołowczuk
mgr inż. Lidia Markowska, dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu, dr Anna Zaleśna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Wydział Środowiska
Przejścia dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S5 Korzeńsko Wrocław zrealizowanej z latach 2014–2017 (15’)
Aneta Zięba, Dominika Naróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Przejścia dla zwierząt, jako element inwestycji drogowych przygotowanie i realizacja okiem Inwestora (15’)
mgr inż. Jakub Sierant, TITAN POLSKA Sp. z o.o.
TITAN w drogownictwie. Kompleksowa oferta technologiczna dla Drogowych Obiektów Inżynierskich (15’)
mgr inż. Piotr Tomala, mgr inż. Michał Mońka ViaCon Polska Sp. z o.o.
Aspekty techniczne i finansowe budowy górnych przejść dla zwierząt wykonanych w technologii blach falistych oraz prefabrykatów żelbetowych na podstawie 15-letnich doświadczeń autorów (15’)
Dyskusja
14:30-15:45
Lunch
15:45-17:15
SESJA II. ZIELONA
Lokalizacja, zagospodarowanie, wyposażenie i efektywność przejść dla zwierząt
Przewodniczący: Marek Salamak, Lidia Markowska
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Bień, Politechnika Wrocławska
Przepust – Co to jest? (15’)
Monika Kozieł, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Przejścia dla zwierząt aspekty prawne i merytoryczne (15’)
prof. nzw. dr hab. inż Janusz Bohatkiewicz, Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Przejścia dla zwierząt dotychczasowe doświadczenia i możliwości zmian w podejściu (15’)
prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Znaczenie zagospodarowania strefy osłonowo naprowadzającej na warunki przelotu nietoperzy nad drogami dwujezdniowymi (15’)
mgr inż. Marcin Cwielong, mgr inż. Paweł Niewiadomski, HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
Nowoczesne przejścia dla zwierząt firmy HABA-Beton (15’)
Dyskusja
17:15-17:45
Przerwa kawowa
17:45-18:45
SESJA III. NIEBIESKA
Nowoczesne materiały, technologie i wykonawstwo przepustów i przejść dla zwierząt
Przewodniczący: Tomasz Siwowski, Małgorzata Półtorak
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, dr inż. Ewa Michalak, dr inż. Bartosz Piątek, mgr inż. Agnieszka Wiater, Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska
Badania konstrukcji przepustu z betonu lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi (15’)
Tomasz Lizun, ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Zagospodarowanie wód opadowych i ochrona herpetofauny w drogownictwie (15’)
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Salamak, mgr inż. Szymon Grzesiak, mgr inż. Kamil Korus, Politechnika Śląska
Parametryzacja modeli BIM prefabrykowanych przejść dla zwierząt (15’)
Dyskusja
20:00-24:00
Uroczysta kolacja w restauracji Krakus
CZWARTEK 12.12.2019 (II DZIEŃ KONFERENCJI)
09:30-11:30
SESJA IV. CZERWONA
Problemy napraw, wzmacniania, utrzymania i zarządzania przepustów i przejść dla zwierząt

Przewodniczący: Janusz Bohatkiewicz, Ewa Patalas
prof. nzw. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Klimat akustyczny na terenie górnych przejść dla zwierząt (15’)
mgr inż. Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie historia pewnego przypadku (15’)
dr inż. Stanisław Majer, mgr inż. Dominik Kacprzak, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wybrane aspekty odwadniania górnych przejść dla zwierząt (15’)
dr inż. Ewa Patalas, Autostrada Wielkopolska II SA, prof. nzw. dr hab. inż Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski
Przejścia dla zwierząt Dawniej i dziś (15’)
Dyskusja
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:00
Dyskusja generalna i zakończenie konferencji
13:00-14:00
Lunch