PROGRAM RAMOWY

WTOREK 10.12.2019 (WORKSHOP – WARSZTATY)
11:15-12:00
Rejestracja uczestników warsztatów
12:00-13.00
Lunch
13:00-15:15
PANEL 1. Część teoretyczna
15:15-15:45
Przerwa kawowa
15:45-17:45
PANEL 2. Część praktyczna
17:45-18:00
Podsumowanie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa
ŚRODA 11.12.2019 (I DZIEŃ KONFERENCJI)
10:00-11:00
Rejestracja uczestników konferencji
11:00-11:30
Otwarcie konferencji. Przywitanie gości, wystąpienia gości honorowych
11:30-11:45
REFERAT WPROWADZAJĄCY
Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji
11:45-13:15
SESJA I. POMARAŃCZOWA
Przepusty i przejścia dla zwierząt – teoria i praktyka
13:15-13:45
Przerwa kawowa
13:45-15:15
SESJA II. ZIELONA
Lokalizacja, zagospodarowanie, wyposażenie i efektywność przejść dla zwierząt
15:15-16:30
Lunch
16:30-18:30
SESJA III. NIEBIESKA
Nowoczesne materiały, technologie i wykonawstwo przepustów i przejść dla zwierząt
18:30
Życzenia świąteczne
20:00-24:00
Uroczysta kolacja
CZWARTEK 12.12.2019 (II DZIEŃ KONFERENCJI)
09:30-11:30
SESJA IV. CZERWONA
Problemy napraw, wzmacniania, utrzymania i zarządzania przepustów i przejść dla zwierząt
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:00
Dyskusja generalna i zakończenie konferencji
13:00-14:00
Lunch