O konferencji

 
Tradycja konferencji sięga 1999 r., kiedy to z inicjatywy działającej filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyła się sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczącym metodom badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie, aby poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej, wymienić się doświadczeniami oraz poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich. Poprzednia edycja konferencji umożliwiła szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt pomiędzy jej uczestnikami. Dyskusja pozwoliła również na omówienie kierunków dalszego rozwoju tej ważnej problematyki.


Wielu uczestników w swoich wypowiedziach podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych działań. Z tego względu organizatorzy podjęli inicjatywę zorganizowania kolejnej konferencji, która stanowić będzie kontynuację tej tematyki w aspekcie nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji. Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów  i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Obecnie – z uwagi na realizowane i planowane inwestycje oraz sukcesywne podnoszenie standardów utrzymania infrastruktury w naszym kraju – tematyka związana z obiektami inżynieryjnymi nabiera szczególnego znaczenia. W dużej mierze dotyczy to również aspektów związanych z konstrukcjami przepustów i przejść dla zwierząt, które na stałe wpisały się już w infrastrukturę komunikacyjną w ciągu naszych dróg ekspresowych, autostrad oraz linii kolejowych.

Należy dodać, że z uwagi na standardy ochrony środowiska ich liczba stale rośnie. Doświadczenia krajowe dotyczące realizacji tych obiektów jednoznacznie potwierdzają dalszą potrzebę wymiany informacji oraz własnych praktyk w tej dziedzinie.

Na tej podstawie możliwe będzie wypracowanie wniosków, których wdrożenie w praktyce przyczyni się do opracowania optymalnych rozwiązań inżynieryjnych, a także zaleceń dla obiektów, tak w postaci przepustów, jak i przejść dla zwierząt, i co ważne, we wszystkich istotnych aspektach.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że planowana konferencja stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, związanej z walorami konstrukcyjnymi, użytkowymi, ekonomicznymi i z zakresu ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.


1
dzień warsztatów
2
dni konferencji
4
sesje tematyczne
100
% merytoryki


Tematyka

 

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in.:

• zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń, badania konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;
• optymalizacja projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;
• zagadnienia hydrologiczne tych obiektów;
• nowoczesne materiały do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;
• wykonawstwo, w tym stosowanie technologii bezwykopowych;
• innowacyjne technologie remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;
• przejścia dla zwierząt w ujęciu konstrukcyjnym:
– projektowanie,
– budowa,
– wytyczne i aspekty prawne;
• przejścia dla zwierząt w aspekcie ekologii:
– uwarunkowania lokalizacyjne,
– wyposażenie wspomagające migrację zwierząt,
– monitoring, zasady obserwacji migracji;
• utrzymanie przepustów i przejść dla zwierząt.


WARSZTATY

10.12.2019 r.

KONFERENCJA

11-12.12.2019 r.

WARSZTATY i KONFERENCJA

10-12.12.2019 r.Program ramowy

WTOREK 10.12.2019 (WORKSHOP – WARSZTATY)
11:15-12:00
Rejestracja uczestników warsztatów
12:00-13.00
Lunch
13:00-15:00
Panel 1 - Przepusty
15:00-15:30
Przerwa kawowa
15:30-17:30
Panel 2 - Przejścia dla zwierząt
17:30-18:00
Podsumowanie warsztatów oraz wręczenie certyfikatów uczestnikom
ŚRODA 11.12.2019 (I DZIEŃ KONFERENCJI)
10:00-11:00
Rejestracja uczestników konferencji
11:00-11:30
Otwarcie konferencji. Przywitanie gości, wystąpienia gości honorowych
11:30-11:45
Referat wprowadzający prof. UZ dr. hab. inż. Adama Wysokowskiego, przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji
11:45-13:15
SESJA I. POMARAŃCZOWA
PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT – TEORIA I PRAKTYKA
13:15-13:45
Przerwa kawowa
13:45-15:15
SESJA II. ZIELONA
LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE, WYPOSAŻENIE I EFEKTYWNOŚĆ PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT
15:15-16:30
Lunch
16:30-18:30
SESJA III. NIEBIESKA
NOWOCZESNE MATERIAŁY, TECHNOLOGIE I WYKONAWSTWO PRZEPUSTÓW I PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT
18:30
Życzenia świąteczne i opłatek
20:00-24:00
Uroczysta kolacja i kolędy
CZWARTEK 12.12.2019 (II DZIEŃ KONFERENCJI)
09:30-11:30
SESJA IV. CZERWONA
PROBLEMY NAPRAW, WZMACNIANIA, UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA PRZEPUSTÓW I PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:00
Dyskusja generalna i zakończenie konferencji
13:00-14:00
Lunch

Uczestnictwo


WARSZTATY
590 PLN
Cena obejmuje:

5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
komplet materiałów szkoleniowych,
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
przerwy kawowe (10.12),
lunch (10.12).WARSZTATY i KONFERENCJA
1690 PLN
Cena obejmuje:

 5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów szkoleniowych,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (10-12.12),
lunch (10-12.12),
uroczystą kolację (11.12).KONFERENCJA
1290 PLN
Cena obejmuje:

2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (11.12 i 12.12),
lunch (11.12 i 12.12),
uroczystą kolację (11.12).
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej.