O KONFERENCJI

 
Tradycja konferencji sięga 1999 r. Wówczas, z inicjatywy filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyła się po raz pierwszy sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie aby:
  • poruszać aktualne problemy z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej,
  • wymienić się doświadczeniami,
  • poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynierskich.
Ostatnia edycja konferencji umożliwiła uczestnikom szeroką i swobodną wymianę doświadczeń na temat przepustów i przejść dla zwierząt. Udział w konferencji zaowocował również omówieniem kierunków dalszego rozwoju w tym obszarze.
 
Wielu uczestników poprzedniej edycji konferencji podkreślało, że część istotnych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom grudniowa konferencja będzie kontynuacją tematyki z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji.

Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Konferencja będzie również okazją do omówienia nowych wytycznych i zaleceń, które rekomenduje do stosowania Ministerstwo Infrastruktury.

Dodatkowo, w dniu 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Istotną zmianą jest tegoroczna lokalizacja miejsca konferencji na zdecydowanie bardziej dogodną logistycznie dla uczestników. Konferencja będzie się odbywać w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1
dzień warsztatów
2
dni konferencji
4
sesje tematyczne
100
% merytoryki

TEMATYKA

Podczas konferencji zdobędziesz i poszerzysz swoją wiedzę w zakresie:
zagadnień teoretycznych, metod obliczeń, badań konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;
optymalizacji projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;
zagadnień hydrologicznych tych obiektów;
nowoczesnych materiałów do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;
wykonawstwa, w tym stosowania technologii bezwykopowych;
innowacyjnych technologii remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;
konstrukcyjnego ujęcia przepustów i przejść dla zwierząt:

• projektowania,
• budowy,
• wytycznych i aspektów prawnych;

ekologicznych aspektów przepustów i przejść dla zwierząt:

• uwarunkowań lokalizacyjnych,
• wyposażenia wspomagającego migrację zwierząt,
• monitoringu, zasad obserwacji migracji;

utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt. 
NOWE MIEJSCE I FORMUŁA

prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dotychczasowe edycje Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej Przepusty i przejścia dla zwierząt odbywały się w Żmigrodzie. W tym roku po raz pierwszy spotkamy się w Krakowie. Konferencja, tradycyjnie na najwyższym poziomie merytorycznym, zyska nową jakość. Nowością tej edycji będą także zaplanowane na dzień przed konferencją warsztaty typu workshop. Zapraszam Państwa do udziału i do zobaczenia w Krakowie!WARSZTATY

CEL WARSZTATÓW
Celem warsztatów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania w praktyce inżynieryjnej określonej wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania oraz odpowiedniego wyposażenia przepustów i przejść dla zwierząt.

DLA KOGO
Warsztaty skierowane są do projektantów branży drogowej i kolejowej, pracowników administracji zarządzającej infrastrukturą, jednostek samorządowych oraz szeroko rozumianych wykonawców budowlanych i przedstawicieli firm pragnących posiąść wiedzę na temat optymalnej realizacji omawianych obiektów.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się m.in.:
jaką rolę odgrywają przejścia dla zwierząt w zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych,
czy lokalizacja przejść dla zwierząt ma znaczenie dla osiągnięcia celów,
jakie czynniki wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przejść dla zwierząt,
dlaczego nie istnieje jeden gotowy przepis na przejście dla zwierząt, skuteczny w każdych okolicznościach,
jakie są metody oceny efektywności przejść dla zwierząt,
dlaczego najbardziej skuteczne środki łagodzące nie muszą być ani drogie, ani trudne do wdrożenia,
jak powinien wyglądać schemat prawidłowego zagospodarowania terenów wokół przejść dla zwierząt,
dlaczego dostosowywanie konstrukcji i wyposażenia przejść i przepustów do zmian zachodzących w warunkach siedliskowych zwierząt oraz do wzrostu stopnia urbanizacji terenów jest istotne dla utrzymania skuteczności tych konstrukcji,
jakie materiały wykorzystuje się do budowy przejść i przepustów dla zwierząt.

FORMUŁA WARSZTATÓW

PANEL 1. Część teoretyczna
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z obecnie stosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi projektowania przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Wykładowcy przedstawią analizę porównawczą tych rozwiązań i możliwość ich transponowania do praktyki inżynieryjnej w naszym kraju. Przedstawione zostaną przykłady metod usytuowania oraz zagospodarowania przejść dla zwierząt w ciągu dróg ekspresowych i autostrad.

PANEL 2. Część praktyczna
Uczestnicy warsztatów w sposób graficzny zaprojektują niezbędną architekturę trzech typów przejść dla zwierząt z wykorzystaniem metod manualnych lub komputerowych, opierając się na obowiązujących przepisach w tym zakresie oraz stosując indywidualne rozwiązania projektowe:
• górnego przejścia dla dużych zwierząt,
• dolnego przejścia dla dużych i średnich zwierząt,
• przepustu o funkcji zespolonej.
Następnie uzasadnią dobór poszczególnych elementów wyposażenia i roślinności. Na tej podstawie wykładowcy podejmą próbę weryfikacji zaproponowanych rozwiązań projektowych.


 
UCZESTNICTWO


KONFERENCJA
1290 PLN
Cena obejmuje:

 

2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (11.12 i 12.12),
lunch (11.12 i 12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY i KONFERENCJA
1690 PLN
Cena obejmuje:

 5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
2 dni konferencji (udział w obradach oraz zwiedzanie wystawy),
komplet materiałów szkoleniowych,
komplet materiałów konferencyjnych (w tym książka konferencyjna),
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
certyfikat uczestnictwa w konferencji,
przerwy kawowe (10-12.12),
lunch (10-12.12),
uroczystą kolację (11.12).WARSZTATY
590 PLN
Cena obejmuje:

5h intensywnych warsztatów prowadzonych przez fachowców,
komplet materiałów szkoleniowych,
możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych z wykładowcami,
certyfikat ukończenia warsztatów,
przerwy kawowe (10.12),
lunch (10.12).
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uczestnictwa nie zawiera kosztów noclegu oraz opłaty parkingowej.