PRELEGENCI


Prelegentami podczas konferencji będa zarówno autorytety naukowe jak i przedstawiciele administracji oraz firm z branży co gwarantuje wielowymiarowe spojrzenie na poruszaną tematykę.dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz prof. PL
Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
Zasady projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dotychczasowe doświadczenia i możliwości zmian w podejściu

mgr inż. Marcin Cwielong
HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
Nowoczesne przejścia dla zwierząt firmy HABA-Beton

mgr inż. Jerzy Howis
Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
Współprowadzący Warsztaty Projektowanie przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej


Tomasz Lizun
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Zagospodarowanie wód opadowych i ochrona herpetofauny w drogownictwie

Monika Kozieł
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Przejścia dla zwierząt – aspekty prawne i merytoryczne

dr inż. Stanisław Majer
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wybrane aspekty odwadniania górnych przejść dla zwierząt


mgr inż. Lidia Markowska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu i Oddział w Opolu
Przejścia dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław zrealizowanej w latach 2014-2017

dr inż. Ewa Patalas
Autostrada Wielkopolska II SA
Przejścia dla zwierząt dawniej i dziś oraz współprowadząca Warsztaty Projektowanie przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

mgr inż. Michał Mońka
ViaCon Polska Sp. z o.o
Aspekty techniczne i finansowe budowy górnych przejść dla zwierząt wykonanych w technologii blach falistych oraz prefabrykatów żelbetowych na podstawie 15-sto letnich doświadczeń autorów


mgr inż. Małgorzata Półtorak
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie – historia pewnego przypadku

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
Wykład wprowadzający podczas Warsztatów Projektowanie przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

dr hab. inż. Marek Salamak prof. PŚl
Katedra Mechaniki i Mostów, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
Parametryzacja modeli BIM prefabrykowanych przejść dla zwierząt


mgr inż. Jakub Sierant
TITAN POLSKA Sp. z o.o.
TITAN w drogownictwie. Kompleksowa oferta technologiczna dla Drogowych Obiektów Inżynierskich

prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
Zakład Dróg i Mostów, Politechnika Rzeszowska
Badania konstrukcji przepustu z betonu lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk prof. ZUT
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Klimat akustyczny na terenie górnych przejść dla zwierząt oraz Znaczenie zagospodarowania strefy osłonowo naprowadzającej na warunki przelotu nietoperzy nad drogami dwujezdniowymi


mgr inż. Weronika Turek
Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
współprowadząca Warsztaty Projektowanie przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej

dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ
Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Przejścia dla zwierząt dawniej i dziś oraz współprowadzący Warsztaty Projektowanie przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej